Om meg

Jeg er født i Zambia, er halvt engelsk og halvt svensk og har bodd i Norge siden 2006.
Jeg fullførte medisinstudiet ved Linköpings Universitet i 2006 og fullførte min spesialisering i psykiatri i 2015.

Min erfaring

Jeg har mer enn 15 års erfaring fra arbeid med et bredt spekter av psykiske lidelser, både ved døgnavdelinger og i poliklinikker.
Siden 2015 har jeg jobbet som overlege/psykiater ved en allmennpsykiatrisk poliklinikk ved Nidelv DPS, avdeling Tiller, som er del av St.Olavs Hospital.

I mitt arbeid med mennesker har jeg gjennom årene hentet kunnskap og inspirasjon fra en rekke forskjellige psykoterapeutiske teorier. Psykodynamisk, kognitiv, metakognitiv  og mindfulness-basert psykoterapi, for å nevne noen. 

Siste årene har min hovedinteresse vært eksistensiell psykoterapi. 

Viktige elementer i den eksistensielle tilnærmingen til psykoterapi er nysgjerrighet, åpenhet, undring, empati, autentisitet og tålmodighet, og sentrale temaer i samtaler er ofte mening, angst, døden, mot og håp.

Mitt arbeid ved Tiller DPS består i betydelig grad av medikamentell behandling av psykiske lidelser.
I min privatpraksis har jeg valgt å utelukkende fokusere på psykoterapi i Trondheim og tilbyr derfor ikke noen medikamentell behandling.